أدلة جامعة جازان

 

                                                                                                                                                                                                 EE-Field Experience Guide                    

                                                                                                                                         EE-JU Guide for Administrative and Financial Procedures 

                                                                                                                                                                                                  The Student Guide English 

                                                                                                                                                                     Terms and Conditions of Internal Transfer 

                                                                                                                                Terms and Conditions of External Transfer to Jazan University 

                                                                                                                                                                       Guides available to faculty and students 

 

التقييم